TICKETS

April, MEIJI YASUDA J1 League

Apr 2nd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 7th Sec
19:03YANMAR STADIUM
C-OSAKVSTOSU
 • Buy Ticket

Apr 3rd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 7th Sec
13:03Nissan.S
YK-FMVSSHONAN
 • Buy Ticket
14:03Yurtec.S
SENDAIVSKOBE
 • Buy Ticket
14:03Toyota.S
NAGOYAVSF-TOKY
 • Buy Ticket
14:03EDION Stadium.H
HIROSHVSG-OSAK
 • Buy Ticket
14:03BEST-STA
FUKUOKVSSAPPOR
 • Buy Ticket
15:04Saitama.S
URAWAVSKASHIM
 • Buy Ticket
17:03NHK SPRING .F
YK-FCVSKASHIW
 • Buy Ticket
19:01Todoroki
KAWA-FVSOITA
 • Buy Ticket

Apr 4th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 7th Sec
14:03IAI.S
SHIMIZVSTOKUSH
 • Buy Ticket

Apr 6th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 8th Sec
19:03Nissan.S
YK-FMVSC-OSAK
 • Buy Ticket

Apr 7th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 8th Sec
19:01Kashima
KASHIMVSKASHIW
 • Buy Ticket
19:03Ajinomoto
F-TOKYVSSAPPOR
 • Buy Ticket
19:03Todoroki
KAWA-FVSTOSU
 • Buy Ticket
19:03NHK SPRING .F
YK-FCVSHIROSH
 • Buy Ticket
19:03LemonSHiratsuka
SHONANVSNAGOYA
 • Buy Ticket
19:02IAI.S
SHIMIZVSURAWA
 • Buy Ticket
19:03Pana.S
G-OSAKVSFUKUOK
 • Buy Ticket
19:03NOEVIR.S
KOBEVSOITA
 • Buy Ticket
19:03POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSSENDAI
 • Buy Ticket

Apr 10th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 9th Sec
14:03EDION Stadium.H
HIROSHVSSHONAN
 • Buy Ticket
15:03YANMAR STADIUM
C-OSAKVSFUKUOK
 • Buy Ticket

Apr 11th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 9th Sec
13:08Sapporo.D
SAPPORVSKASHIM
 • Buy Ticket
14:04Yurtec.S
SENDAIVSYK-FM
 • Buy Ticket
14:03Ajinomoto
F-TOKYVSKAWA-F
 • Buy Ticket
15:03EKI.S
TOSUVSYK-FC
 • Buy Ticket
15:03SHOWA DENKO.D
OITAVSNAGOYA
 • Buy Ticket
16:01Saitama.S
URAWAVSTOKUSH
 • Buy Ticket
17:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSG-OSAK
 • Buy Ticket
17:03NOEVIR.S
KOBEVSSHIMIZ
 • Buy Ticket

Apr 14th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 18th Sec
18:03YANMAR STADIUM
C-OSAKVSTOKUSH
 • Buy Ticket
19:03EKI.S
TOSUVSG-OSAK
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J1 League / 19th Sec
19:03Todoroki
KAWA-FVSFUKUOK
 • Buy Ticket
19:33Toyota.S
NAGOYAVSHIROSH
 • Buy Ticket

Apr 16th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 10th Sec
19:03Sapporo.D
SAPPORVSYK-FM
 • Buy Ticket

Apr 17th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 10th Sec
14:03NHK SPRING .F
YK-FCVSSENDAI
 • Buy Ticket
14:03POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSKASHIM
 • Buy Ticket
14:03BEST-STA
FUKUOKVSF-TOKY
 • Buy Ticket
14:01SHOWA DENKO.D
OITAVSKASHIW
 • Buy Ticket
15:03LemonSHiratsuka
SHONANVSKOBE
 • Buy Ticket

Apr 18th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 10th Sec
14:03Todoroki
KAWA-FVSHIROSH
 • Buy Ticket
15:03Toyota.S
NAGOYAVSTOSU
 • Buy Ticket
15:03YANMAR STADIUM
C-OSAKVSURAWA
 • Buy Ticket
17:03Pana.S
G-OSAKVSSHIMIZ
 • Buy Ticket

Apr 22nd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 11th Sec
19:33Toyota.S
NAGOYAVSG-OSAK
 • Buy Ticket

Apr 24th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 11th Sec
13:03Atsubetsu
SAPPORVSSENDAI
 • Buy Ticket
14:03Ajinomoto
F-TOKYVSTOSU
 • Buy Ticket
14:01Nissan.S
YK-FMVSYK-FC
 • Buy Ticket
14:03EDION Stadium.H
HIROSHVSFUKUOK
 • Buy Ticket
16:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSTOKUSH
 • Buy Ticket
17:03Kashima
KASHIMVSKOBE
 • Buy Ticket

Apr 25th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 11th Sec
14:03IAI.S
SHIMIZVSSHONAN
 • Buy Ticket
16:03Saitama.S
URAWAVSOITA
 • Buy Ticket

Apr 29th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 22nd Sec
15:03Toyota.S
NAGOYAVSKAWA-F
 • Buy Ticket
 • このエントリーをはてなブックマークに追加

LATEST Instagram Account