TICKETS

August, MEIJI YASUDA J1 League

Aug 3rd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 5th Sec
19:03Yurtec.S
SENDAIVSG-OSAK
 • Buy Ticket

Aug 6th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 6th Sec
19:03Pana.S
G-OSAKVSYK-FM
 • Buy Ticket

Aug 9th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 23rd Sec
15:03Sapporo.D
SAPPORVSURAWA
 • Buy Ticket
18:03NHK SPRING .F
YK-FCVSNAGOYA
 • Buy Ticket
18:03IAI.S
SHIMIZVSYK-FM
 • Buy Ticket
18:03NOEVIR.S
KOBEVSKASHIW
 • Buy Ticket
19:03LemonSHiratsuka
SHONANVSKASHIM
 • Buy Ticket
19:03YODOKO STADIUM
C-OSAKVSSENDAI
 • Buy Ticket
19:04POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSG-OSAK
 • Buy Ticket
19:03BEST-STA
FUKUOKVSHIROSH
 • Buy Ticket
19:03EKI.S
TOSUVSF-TOKY
 • Buy Ticket
19:03SHOWA DENKO.D
OITAVSKAWA-F
 • Buy Ticket

Aug 12th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 18th Sec
19:03NHK SPRING .F
YK-FMVSNAGOYA
 • Buy Ticket

Aug 13th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 24th Sec
19:03IAI.S
SHIMIZVSG-OSAK
 • Buy Ticket

Aug 14th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 24th Sec
14:03Sapporo.D
SAPPORVSF-TOKY
 • Buy Ticket
19:03Yurtec.S
SENDAIVSYK-FC
 • Buy Ticket
19:03Urawa Komaba
URAWAVSTOSU
 • Buy Ticket
19:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSKAWA-F
 • Buy Ticket

Aug 15th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 24th Sec
18:03NHK SPRING .F
YK-FMVSOITA
 • Buy Ticket
18:03Toyota.S
NAGOYAVSSHONAN
 • Buy Ticket
18:33Kashima
KASHIMVSTOKUSH
 • Buy Ticket
19:03BEST-STA
FUKUOKVSC-OSAK
 • Buy Ticket

Aug 21st, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 25th Sec
18:03NHK SPRING .F
YK-FMVSSENDAI
 • Buy Ticket
18:03NOEVIR.S
KOBEVSKASHIM
 • Buy Ticket
19:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSTOSU
 • Buy Ticket
19:03LemonSHiratsuka
SHONANVSSHIMIZ
 • Buy Ticket
19:01Pana.S
G-OSAKVSF-TOKY
 • Buy Ticket
19:03EDION Stadium.H
HIROSHVSKAWA-F
 • Buy Ticket
19:03POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSURAWA
 • Buy Ticket
19:03SHOWA DENKO.D
OITAVSSAPPOR
 • Buy Ticket
19:03YODOKO STADIUM
C-OSAKVSYK-FC
 • Buy Ticket

Aug 22nd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 25th Sec
18:03Toyota.S
NAGOYAVSFUKUOK
 • Buy Ticket

Aug 25th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 26th Sec
19:03Atsubetsu
SAPPORVSNAGOYA
 • Buy Ticket
19:03Yurtec.S
SENDAIVSF-TOKY
 • Buy Ticket
19:03Urawa Komaba
URAWAVSHIROSH
 • Buy Ticket
19:03NHK SPRING .F
YK-FCVSG-OSAK
 • Buy Ticket
19:03IAI.S
SHIMIZVSKASHIM
 • Buy Ticket
19:03BEST-STA
FUKUOKVSKAWA-F
 • Buy Ticket
19:03EKI.S
TOSUVSYK-FM
 • Buy Ticket
19:03SHOWA DENKO.D
OITAVSKOBE
 • Buy Ticket
19:03YODOKO STADIUM
C-OSAKVSSHONAN
 • Buy Ticket
19:03POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSKASHIW
 • Buy Ticket

Aug 28th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 27th Sec
14:01Sapporo.D
SAPPORVSKAWA-F
 • Buy Ticket
18:03NOEVIR.S
KOBEVSF-TOKY
 • Buy Ticket
19:04Nissan.S
YK-FMVSKASHIM
 • Buy Ticket
19:03EDION Stadium.H
HIROSHVSOITA
 • Buy Ticket
19:03Pana.S
G-OSAKVSC-OSAK
 • Buy Ticket

Aug 29th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 27th Sec
18:03Toyota.S
NAGOYAVSSHIMIZ
 • Buy Ticket
19:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSYK-FC
 • Buy Ticket
19:03LemonSHiratsuka
SHONANVSURAWA
 • Buy Ticket
19:03Yurtec.S
SENDAIVSTOSU
 • Buy Ticket
19:03BEST-STA
FUKUOKVSTOKUSH
 • Buy Ticket
 • このエントリーをはてなブックマークに追加

LATEST Instagram Account