TICKETS

April, MEIJI YASUDA J1 League

Apr 1st, 2023

MEIJI YASUDA J1 League / 6th Sec
14:03NHK SPRING .F
YK-FCVSFUKUOK
 • Buy Ticket
14:03DENKA BIG SWAN
NIIGATVSNAGOYA
 • Buy Ticket
14:03SANGA S
KYOTOVSKOBE
 • Buy Ticket
15:03Kashima
KASHIMVSHIROSH
 • Buy Ticket
15:03LemonSHiratsuka
SHONANVSG-OSAK
 • Buy Ticket
15:04EKI.S
TOSUVSF-TOKY
 • Buy Ticket
16:03YODOKO STADIUM
C-OSAKVSYK-FM
 • Buy Ticket
19:03Sapporo.D
SAPPORVSKAWA-F
 • Buy Ticket

Apr 8th, 2023

MEIJI YASUDA J1 League / 7th Sec
19:03Nissan.S
YK-FMVSYK-FC
 • Buy Ticket

Apr 9th, 2023

MEIJI YASUDA J1 League / 7th Sec
14:03YODOKO STADIUM
C-OSAKVSSAPPOR
 • Buy Ticket
14:03NOEVIR.S
KOBEVSNIIGAT
 • Buy Ticket
14:03EDION Stadium.H
HIROSHVSTOSU
 • Buy Ticket
15:04Ajinomoto
F-TOKYVSSHONAN
 • Buy Ticket
15:03Toyota.S
NAGOYAVSURAWA
 • Buy Ticket
15:03Pana.S
G-OSAKVSKAWA-F
 • Buy Ticket
15:03BEST-STA
FUKUOKVSKYOTO
 • Buy Ticket
19:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSKASHIM
 • Buy Ticket

Apr 15th, 2023

MEIJI YASUDA J1 League / 8th Sec
14:03NHK SPRING .F
YK-FCVSHIROSH
 • Buy Ticket
14:03DENKA BIG SWAN
NIIGATVSFUKUOK
 • Buy Ticket
15:03Saitama.S
URAWAVSSAPPOR
 • Buy Ticket
15:04Todoroki
KAWA-FVSNAGOYA
 • Buy Ticket
15:03LemonSHiratsuka
SHONANVSYK-FM
 • Buy Ticket
15:04EKI.S
TOSUVSKASHIW
 • Buy Ticket
16:03Kashima
KASHIMVSKOBE
 • Buy Ticket
16:03Ajinomoto
F-TOKYVSC-OSAK
 • Buy Ticket
16:03SANGA S
KYOTOVSG-OSAK
 • Buy Ticket

Apr 22nd, 2023

MEIJI YASUDA J1 League / 9th Sec
14:04EDION Stadium.H
HIROSHVSF-TOKY
 • Buy Ticket
19:03NOEVIR.S
KOBEVSYK-FM
 • Buy Ticket

Apr 23rd, 2023

MEIJI YASUDA J1 League / 9th Sec
14:03Sapporo.D
SAPPORVSFUKUOK
 • Buy Ticket
14:03DENKA BIG SWAN
NIIGATVSKASHIM
 • Buy Ticket
14:04SANGA S
KYOTOVSTOSU
 • Buy Ticket
14:03YODOKO STADIUM
C-OSAKVSKASHIW
 • Buy Ticket
15:03Toyota.S
NAGOYAVSSHONAN
 • Buy Ticket
16:03Todoroki
KAWA-FVSURAWA
 • Buy Ticket
16:03Pana.S
G-OSAKVSYK-FC
 • Buy Ticket

Apr 29th, 2023

MEIJI YASUDA J1 League / 10th Sec
14:03NHK SPRING .F
YK-FCVSSAPPOR
 • Buy Ticket
14:03YODOKO STADIUM
C-OSAKVSHIROSH
 • Buy Ticket
14:03NOEVIR.S
KOBEVSSHONAN
 • Buy Ticket
15:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSKYOTO
 • Buy Ticket
15:03Ajinomoto
F-TOKYVSNIIGAT
 • Buy Ticket
15:03Nissan.S
YK-FMVSNAGOYA
 • Buy Ticket
17:03BEST-STA
FUKUOKVSKAWA-F
 • Buy Ticket
19:03Kashima
KASHIMVSG-OSAK
 • Buy Ticket
 • このエントリーをはてなブックマークに追加

LATEST Instagram Account