TICKETS

May, MEIJI YASUDA J1 League

May 3rd, 2023

MEIJI YASUDA J1 League / 11th Sec
14:03Sapporo.D
SAPPORVSKASHIM
 • Buy Ticket
14:03SANGA S
KYOTOVSKAWA-F
 • Buy Ticket
14:03Pana.S
G-OSAKVSC-OSAK
 • Buy Ticket
15:03Toyota.S
NAGOYAVSKOBE
 • Buy Ticket
15:03BEST-STA
FUKUOKVSF-TOKY
 • Buy Ticket
15:04EKI.S
TOSUVSYK-FM
 • Buy Ticket
15:03LemonSHiratsuka
SHONANVSKASHIW
 • Buy Ticket
19:03NHK SPRING .F
YK-FCVSNIIGAT
 • Buy Ticket

May 6th, 2023

MEIJI YASUDA J1 League / 12th Sec
14:03Sapporo.D
SAPPORVSF-TOKY
 • Buy Ticket
19:03Toyota.S
NAGOYAVSG-OSAK
 • Buy Ticket

May 7th, 2023

MEIJI YASUDA J1 League / 12th Sec
13:01EDION Stadium.H
HIROSHVSFUKUOK
 • Buy Ticket
14:03Nissan.S
YK-FMVSKYOTO
 • Buy Ticket
14:03DENKA BIG SWAN
NIIGATVSKASHIW
 • Buy Ticket
14:03YODOKO STADIUM
C-OSAKVSKASHIM
 • Buy Ticket
14:03NOEVIR.S
KOBEVSYK-FC
 • Buy Ticket
15:03Todoroki
KAWA-FVSTOSU
 • Buy Ticket

May 10th, 2023

MEIJI YASUDA J1 League / 10th Sec
19:33Saitama.S
URAWAVSTOSU
 • Buy Ticket

May 12th, 2023

MEIJI YASUDA J1 League / 13th Sec
19:34National
F-TOKYVSKAWA-F
 • Buy Ticket

May 13th, 2023

MEIJI YASUDA J1 League / 13th Sec
14:03NOEVIR.S
KOBEVSHIROSH
 • Buy Ticket
15:03LemonSHiratsuka
SHONANVSSAPPOR
 • Buy Ticket
16:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSYK-FC
 • Buy Ticket

May 14th, 2023

MEIJI YASUDA J1 League / 13th Sec
13:35National
KASHIMVSNAGOYA
 • Buy Ticket
13:34SANGA S
KYOTOVSC-OSAK
 • Buy Ticket
13:34BEST-STA
FUKUOKVSTOSU
 • Buy Ticket
13:34DENKA BIG SWAN
NIIGATVSYK-FM
 • Buy Ticket
16:04Saitama.S
URAWAVSG-OSAK
 • Buy Ticket

May 19th, 2023

MEIJI YASUDA J1 League / 14th Sec
19:34Sapporo.D
SAPPORVSKYOTO
 • Buy Ticket

May 20th, 2023

MEIJI YASUDA J1 League / 14th Sec
13:03BEST-STA
FUKUOKVSURAWA
 • Buy Ticket
15:03Kashima
KASHIMVSF-TOKY
 • Buy Ticket
15:04LemonSHiratsuka
SHONANVSC-OSAK
 • Buy Ticket
15:03Toyota.S
NAGOYAVSHIROSH
 • Buy Ticket
16:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSKOBE
 • Buy Ticket
16:03NHK SPRING .F
YK-FCVSKAWA-F
 • Buy Ticket
17:05EKI.S
TOSUVSNIIGAT
 • Buy Ticket
19:03Pana.S
G-OSAKVSYK-FM
 • Buy Ticket

May 27th, 2023

MEIJI YASUDA J1 League / 15th Sec
13:03Sapporo.D
SAPPORVSNAGOYA
 • Buy Ticket
14:03NOEVIR.S
KOBEVSF-TOKY
 • Buy Ticket
14:04EDION Stadium.H
HIROSHVSSHONAN
 • Buy Ticket
17:04EKI.S
TOSUVSKASHIM
 • Buy Ticket
19:03SANGA S
KYOTOVSURAWA
 • Buy Ticket

May 28th, 2023

MEIJI YASUDA J1 League / 15th Sec
14:03Nissan.S
YK-FMVSFUKUOK
 • Buy Ticket
14:03DENKA BIG SWAN
NIIGATVSG-OSAK
 • Buy Ticket
14:03YODOKO STADIUM
C-OSAKVSYK-FC
 • Buy Ticket
17:03Todoroki
KAWA-FVSKASHIW
 • Buy Ticket

May 31st, 2023

MEIJI YASUDA J1 League / 11th Sec
19:30Saitama.S
URAWAVSHIROSH
 • Buy Ticket
 • このエントリーをはてなブックマークに追加

LATEST Instagram Account