TICKETS

September, MEIJI YASUDA J2 League

Sep 2nd, 2023

MEIJI YASUDA J2 League / 33rd Sec
19:03SOYU.S
AKITAVSIWATA
 • Buy Ticket
19:03Ishikawaseibu.S
KANAZAVSTOKY-V
 • Buy Ticket

Sep 3rd, 2023

MEIJI YASUDA J2 League / 33rd Sec
17:03trasta
NAGASAVSOITA
 • Buy Ticket
18:03Iwaki.G
TBATBAVSOKAYAM
 • Buy Ticket
18:03IAI.S
SHIMIZVSTOKUSH
 • Buy Ticket
19:03Yurtec.S
SENDAIVSKOFU
 • Buy Ticket
19:03ND.S
YAMAGAVSOMIYA
 • Buy Ticket
19:03Tochigi.G
TOCHIGVSFUJIED
 • Buy Ticket
19:03Shoda.S
GUNMAVSMACHID
 • Buy Ticket
19:03Fukuda.A
CHIBAVSKUMAMO
 • Buy Ticket
19:03Me-Life Stadium
YAMAGUVSMITO
 • Buy Ticket

Sep 9th, 2023

MEIJI YASUDA J2 League / 34th Sec
18:03K's denki.S
MITOVSKANAZA
 • Buy Ticket
18:03Ajinomoto
TOKY-VVSYAMAGU
 • Buy Ticket
18:04Machida GION S.
MACHIDVSTOCHIG
 • Buy Ticket
18:04JIT Recycle Sta
KOFUVSOITA
 • Buy Ticket
18:03IAI.S
SHIMIZVSYAMAGA
 • Buy Ticket
19:03Fukuda.A
CHIBAVSAKITA
 • Buy Ticket
19:03CITY LIGHT S.
OKAYAMVSSENDAI
 • Buy Ticket
19:03trasta
NAGASAVSGUNMA
 • Buy Ticket
19:03Yamaha
IWATAVSOMIYA
 • Buy Ticket

Sep 10th, 2023

MEIJI YASUDA J2 League / 34th Sec
18:03EGAO K Stadium
KUMAMOVSFUJIED
 • Buy Ticket
19:03POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSTBATBA
 • Buy Ticket

Sep 15th, 2023

MEIJI YASUDA J2 League / 35th Sec
19:03JIT Recycle Sta
KOFUVSTOKY-V
 • Buy Ticket

Sep 16th, 2023

MEIJI YASUDA J2 League / 35th Sec
14:03SOYU.S
AKITAVSNAGASA
 • Buy Ticket
18:03Yurtec.S
SENDAIVSMITO
 • Buy Ticket
18:03NACK5.S
OMIYAVSKUMAMO
 • Buy Ticket
18:03ND.S
YAMAGAVSOKAYAM
 • Buy Ticket
19:03Tochigi.G
TOCHIGVSCHIBA
 • Buy Ticket
19:03Yamaha
IWATAVSYAMAGU
 • Buy Ticket
19:03RESONAC.D
OITAVSTOKUSH
 • Buy Ticket

Sep 17th, 2023

MEIJI YASUDA J2 League / 35th Sec
18:03Ishikawaseibu.S
KANAZAVSSHIMIZ
 • Buy Ticket
18:03Fujieda.S
FUJIEDVSMACHID
 • Buy Ticket
19:03Shoda.S
GUNMAVSTBATBA
 • Buy Ticket

Sep 23rd, 2023

MEIJI YASUDA J2 League / 36th Sec
14:03SOYU.S
AKITAVSYAMAGA
 • Buy Ticket
14:03K's denki.S
MITOVSOITA
 • Buy Ticket
17:04trasta
NAGASAVSMACHID
 • Buy Ticket
18:04Iwaki.G
TBATBAVSKANAZA
 • Buy Ticket
18:03Fukuda.A
CHIBAVSSENDAI
 • Buy Ticket
19:04Me-Life Stadium
YAMAGUVSGUNMA
 • Buy Ticket

Sep 24th, 2023

MEIJI YASUDA J2 League / 36th Sec
13:03CITY LIGHT S.
OKAYAMVSIWATA
 • Buy Ticket
13:05IAI.S
SHIMIZVSKOFU
 • Buy Ticket
16:03Ajinomoto
TOKY-VVSFUJIED
 • Buy Ticket
16:03POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSOMIYA
 • Buy Ticket
19:00EGAO K Stadium
KUMAMOVSTOCHIG
 • Buy Ticket

Sep 27th, 2023

MEIJI YASUDA J2 League / 31st Sec
19:00Shoda.S
GUNMAVSKANAZA
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J2 League / 38th Sec
19:00POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSKUMAMO
 • Buy Ticket

Sep 30th, 2023

MEIJI YASUDA J2 League / 37th Sec
13:00Yurtec.S
SENDAIVSKUMAMO
 • Buy Ticket
13:00Fujieda.S
FUJIEDVSSHIMIZ
 • Buy Ticket
14:00JIT Recycle Sta
KOFUVSMITO
 • Buy Ticket
18:00RESONAC.D
OITAVSOMIYA
 • Buy Ticket
 • このエントリーをはてなブックマークに追加

LATEST Instagram Account